Finns på Soundcloud

På soundcloud finns ett antal covers som jag gjort inspelningar av.
Kvalitén är naturligtvis lite skiftande.

Här är några av dem:

Autumn leaves
Nat King Cole

Cherio
T
aube/Tennander

Hurt
Johny Cash