Enfalden i komersiell radio

Med tanke på hur mycket musik som skapas runt om i världen varje dag är enfalden i de kommersiella radiokanalerna skrämmande. Efter att ha plågat mig på morgonen under en veckas tid står det klart att de som väljer ut musiken fullständigt saknar mod och att det helt saknas ambitioner. Det gäller bara att maximera vinsten, det vill säga – aldrig, någonsin sticka ut det minsta. Inte ens i den statsfinansierade radion är det så värst mycket bättre, p3 och p4 jobbar hårt för att ligga i hasorna på reklamradion. Möjligen kan lite alternativa toner höras i p1 och p2.

Skärpning anbefalles!